FLASH INFOS

Coronavirus: maatregelen voor de werkgevers / Uitstel van betaling voor RSZ-bijdragen

Instructies dienstverrichters

Omwille van de corona-epidemie heeft de regering een aantal maatregelen genomen. Één van deze maatregelen, die op 20 maart 2020 werd genomen, betreft het uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020

De maatregel m.b.t. minnelijke afbetalingsplannen van 6 maart 2020 blijft van toepassing. Voor de andere maatregelen verwijzen wij naar de website van de RSZ: www.rsz.be.

Image

Permanente bijstand bij al uw juridische en administratieve procedures om u te helpen bij het beheer van een complexe en onvermijdelijke administratie.